III MIĘDZYNARODOWY POLSKO - BIAŁORUSKI 

KONGRES PROFILAKTYKI CHOROB CYWILIZACYJNYCH

18 - 19 maja 2018


Patroni i partnerzy konferencji

 

III MIĘDZYNARODOWY POLSKO-BIAŁORUSKI KONGRES

PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

 

 18 maja: godzina 10.00 - Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski (ul. Jagiellońska 25)

godzina 15.00 - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (ul. rolna 43) 

19 maja: Przewidziane wizyty studialne w wybranych ośrodkach zdrowia                           

 

 

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przy współpracy z Śląską Izbą Lekarską i Telecare
i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego