Konferencja naukowa

Skazani na 5G?

 

 

  • Skazani na 5G?

Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma - to skutki, które odczujemy dzięki między innymi tzw. Megaustawie. Nowe przepisy ułatwią Polakom dostęp do sieci 5G. To wielka szansa dla polskiej gospodarki, która dzięki tym zmianom stanie się bardziej konkurencyjna i jeszcze nowocześniejsza.

 „Skazani na 5G?” to temat konferencji, którą Telewizja TVS i Ministerstwo Cyfryzacji organizują 28 listopada br w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.  Podczas spotkania eksperci omówią prawne i zdrowotne aspekty sieci piątej generacji. 

 

  • Czym jest sieć 5G

5G to skrót oznaczający piątą generację sieci komórkowej. Ta sieć będzie o wiele szybsza niż sieci funkcjonujące obecnie i pozwoli na podłączenie do Internetu milionów urządzeń jednocześnie, co umożliwi zmianę na lepsze wielu dziedzin życia.

W porównaniu z poprzednimi generacjami, sieć 5G ma dawać o wiele większą prędkość przekazywania danych i prawie niezauważalne opóźnienia oraz bardziej stabilne połączenia. 

5G pozwoli podpiąć do Internetu nawet milion urządzeń na kilometr kwadratowy. Z kolei Megaustawa  to ważny krok, by z szybkiego Internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Obecnie nadal bowiem blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci.

Dzięki nowym przepisom, proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych stanie się krótszy i prostszy. Spadną koszty takich inwestycji (poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego aż o 90%!). Samorządy mają teraz 3 miesiące na dostosowanie swoich stawek do nowych przepisów. Ponadto, operatorzy – a to oni budują w Polsce sieci telekomunikacyjne i wprowadzają technologię – mogą teraz w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą.

 

  • PEM a zdrowie i środowisko

Nie ustają jednak dyskusje na temat wpływu sieci 5G i pól elektromagnetycznych PEM na środowisko. Megaustawa  nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku. Za niespełna rok zostanie wdrożony system SI2PEM, który każdemu pozwoli sprawdzić, czy poziom pól w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny z przepisami, deklarują przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.  Co najważniejsze, niedotrzymywanie przez operatorów dopuszczalnych poziomów PEM będzie przestępstwem. To oznacza, że jeśli jakiś przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie naruszał określone przez właściwego ministra w formie rozporządzenia normy emisji PEM, będzie on podlegał karze grzywny.

5G to rozwinięcie dobrze nam znanej technologii (pierwsza generacja sieci komórkowej zadebiutowała na początku lat 80. XX wieku). Badania na temat wpływu sieci komórkowych są prowadzone już od niemal czterdziestu lat i cały czas uaktualniane o nowe informacje, aby mieć pewność, że sieci komórkowe i powiązane z nimi promieniowanie pola elektromagnetycznego (PEM), nie szkodą naszemu zdrowiu.

Na obecną chwilę brak konsensusu naukowego w tej sprawie, choć brak także badań jednoznacznie wskazujących na szkodliwość PEM. Świat naukowy skłania się jednak ku stanowisku, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między PEM a ryzykiem zachorowania np. na nowotwory. 

Pod koniec marca 2019 roku Komitet doradczy Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) składający się z 29 członków z 18 krajów zalecił IARC ponowną ocenę ryzyka niejonizującego promieniowania o częstotliwości radiowej (PEM) jako czynnika rakotwórczego, gdyż temat budzi wiele emocji.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje czynniki i substancje w następujących grupach:

grupa 1: substancje rakotwórcze dla człowieka,

grupa 2A: substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka,

grupa 2B: substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka (obecnie PEM),

grupa 3: substancje niemożliwe do zaklasyfikowania jako rakotwórcze dla człowieka,

grupa 4: substancje prawdopodobnie nie rakotwórcze dla człowieka.

 

Po konferencji w Montpellier podtrzymano rekomendację WHO, by nie zmieniać zaszeregowania PEM i pozostawić je w tzw. Grupie 2B,  obok m.in takich substancji jak aloes czy talk dla niemowląt.

Te i inne tematy związane z PEM oraz wprowadzeniem Megaustawy zaprezentują uczestnicy katowickiej konferencji.