III MIĘDZYNARODOWY POLSKO - BIAŁORUSKI 

KONGRES PROFILAKTYKI CHOROB CYWILIZACYJNYCH

18 - 19 maja 2018


Patroni i partnerzy konferencji

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na III Międzynarodowy Kongres z udziałem zaproszonych gości z Białorusi, organizowany wspólnie ze Śląską Izbą Lekarską oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód. Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkie osoby związane z aktualnymi działaniami związanymi z profilaktyką chorób cywilizacyjnych oraz rozwojem medycyny.

 

W ramach przewidzianych trzech sesji plenarnych możliwe będzie zaprezentowanie swoich doświadczeń w formie referatów oraz udziału w dyskusjach. Zaprezentowane referaty zostaną wydane w postaci recenzowanego wydawnictwa monograficznego.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzowi przysługuje 8 punktów edukacyjnych za udział w kongresie.