Konferencja naukowa

Być seniorem w XXI wieku

potrzeby, wyzwania, kierunki w polityce senioralnej 

pod patronatem Barbary Dolniak - prawnik, Wicemarszałek Sejmu RP

Barbara Dolniak - prawnik, Wicemarszałek Sejmu RP

Sytuacja prawna seniorów – deklaracje i rzeczywistość w praktyce sejmowej

dr Urszula Marcinkowska-socjolog medycyny, nauczyciel akademicki i szkoleniowiec, wykładowca WST w Katowicach

Senior w Polsce – fakty i mity

dr Paweł Lejman– ekspert w zakresie polityki senioralnej, wykładowca UE w Katowicach, przedsiębiorca

Dlaczego partnerstwo seniorów z biznesem może być opłacalne także w województwie śląskim?

Ryszard Parka– dziennikarz i medioznawca, specjalista w zakresie komunikacji społecznej i social mediów

Środowiska biznesowe a seniorzy. Etyka srebrnej gospodarki.

prof. dr hab. Tomasz Ingram – ekonomista, wykładowca UE w Katowicach, ekspert w zakresie organizacji i zarządzania

Wykorzystanie potencjału pracowników 50+ dla poprawy efektywności organizacji

Marek Plura – pedagog, działacz społeczny, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego

Sytuacja seniorów w Polsce i innych krajach UE

 

11:30 - 12:00 PRZERWA KAWOWAprof. dr hab. Grzegorz Głód – ekonomista, specjalista z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, Prodziekan Wydziału Ekonomii UE w Katowicach

Starszy człowiek a ochrona zdrowia. Czy jesteśmy przygotowani na zmiany?

dr Halina Kulik – pielęgniarka i socjolog, nauczyciel akademicki, Kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa SUM w Katowicach

Acz i starość bywa żwawa – jak przygotować się do starości od … przedszkola

Katarzyna Dorosz dziennikarka, członkini Rady ds. Polityki Senioralnej w Polsce, ekspert ds. seniorów w Unii Europejskiej i Washington DC. Założycielka pierwszej telewizji internetowej dla osób 50+ o zasięgu międzynarodowym - Acti50.tv.

W pogoni za długowiecznością. Jaki wpływ mają aspekty psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne na proces starzenia się ludzi na świecie.

dr Jolanta Markowska – lekarz pediatra, Dyrektor Hospicjum Cordis

Godne życie człowieka starszego w cierpieniu i umieraniu na przykładzie Hospicjum Cordis

dr Marek Gachowski – architekt, pracownik naukowy WST w Katowicach

Ewolucja podejścia do formowania zabudowy dla osób starszych na przestrzeni ostatnich trzech dekad

dr Iwona Benek- architekt, wykładowca WST w Katowicach, członek zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+),/b>

Standardy i wytyczne w zakresie kształtowania form opieki długoterminowej dla seniorów

Arkadiusz Hołda – Kanclerz WST w Katowicach

Wkład szkół wyższych w politykę senioralną

 

WYSTĘP MŁODZIEŻOWEJ GRUP TEATRALNEJ - PANTOMIMA POTRZEBNI SOBIE